ผ้าเย็น Zero Cool Non Alcohol
ขนาด 9x9

 

ผ้าเย็น Zero Cool Non Alcohol
ขนาด 11x11

 

ผ้าเย็น Zero Cool Non Alcohol
ขนาด 12x28

            ผ้าเย็น Zero Cool

 • ผลิตด้วยผ้าขนหนู Cotton 100%
 • สูตร Alcohol Free ไม่ระคายเคืองผิวหน้าและผิวกาย กลิ่นสะอาด หอม สดชื่น
 • ผ่านการตรวจยืนยันผลทางด้านเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 • ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา(อย.) เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5624621
 • ใช้เเครื่อง Auto Filling ในการบรรจุผลิตภัณฑ์
 • มีการวางแผนการผลิตและ Buffer Stock
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Cosmetic (Asian GMP)


  การควบคุมคุณ��าพการผลิต
   
 • มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการผลิตผ้าเย็น ตั้งแต่ขั้นตอน
 • การรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การผสม การบรรจุ จนถึงสินค้าสำเร็จรูป
 • Incoming Process – การตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
 • Work-in-Process – กระบวนการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
 • Final Inspection – การตรวจคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป

  การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
  มีการตรวจยืนยันผลทางด้านเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40 เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ จากศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด

  Microbial Check
  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และสุขลักษณะส่วนบุคคล