บริษัท มาเจสติก โทเวล จำกัด. ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้ผลิต  จำหน่าย    และส่งออก ผ้าเย็น สูตร Non-Alcoholที่มีคุณ��าพสูง สะอาด และกลิ่นหอมสดชื่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล Good Manufacturing Practice หรือ Asian GMP ที่สะอาดปลอด��ัย จึงทำให้ผลิตสินค้าที่มีคุณ��าพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว จึงทำให้สินค้าของบริษัทฯเป็นที่นิยมของลูกค้า เราดำเนินการผลิตด้วยความพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียด ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความน่าใช้ สะอาด และปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้บริโัค


นโยบาย (Policy)
    มุ่งหน้าผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)
   เป็นผู้นำในการผลิตผ้าเย็นครบวงจรที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ (Mission)

    1. ผลิตผ้าเย็นทุกผืนด้วยความพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อความสะอาด และปลอดภัยที่สุด
    2. พัฒนาระบบการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของลูกค้า
    3. จัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลาทุกครั้ง
    4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
      
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา ทางบริษัทได้ดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเชื้อโรคจากศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัดเพื่อควบคุมและรักษาไว้ซึ่งคุณัาพที่ได้มาตรฐาน มีการรับรองการผลิตที่มีคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสำอาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา