บริษัท มาเจสติก โทเวล จำกัด. ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้ผลิต  จำหน่ายและส่งออกผ้าเย็นสูตร Non-Alcohol ที่มีคุณ��าพสูง สะอาด และกลิ่นหอมสดชื่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล Good Manufacturing Practice หรือ Asian GMP ที่สะอาดปลอดภัย จึงทำให้ผลิตสินค้าที่มีคุณัาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ ของเรา จะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ”